Lokalizacja

Rum Love Festiwal > Lokalizacja

Czasoprzestrzeń – Zajezdnia Dąbie

Rum Love Festiwal przyciąga coraz większe grono odbiorców i sympatyków zainteresowanych kategorią alkoholu jakim jest rum, co z kolei spowodowało, że potrzebowaliśmy większej przestrzeni niż dotychczas. Dlatego też po 3 latach przenosimy Rum Love Festiwal do Zajezdni Dąbie – Czasoprzestrzeni.

Zajezdnia Dąbie jest uznawana za jedną z najpiękniejszych budowli tego typu. Wpisuje się w tradycjonalistyczny nurt modernizmu początków XX w. Powstała w latach 1912–1913 w związku z otwarciem Hali Stulecia i stanowi najlepiej zachowany przykład architektury komunikacyjnej na terenie
Wrocławia.

Swoją funkcję Zajezdnia pełniła przez prawie wiek. Ostatni skład opuścił jej teren w nocy z 4 na 5 kwietnia 2014 roku.